top of page

2023

EUROPEAN INNOVATIVE TEACHING AWARD

PROJEMİZ AVRUPA YENİLİKÇİ ÖĞRETİM ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Kazım Karabekir İlkokulu olarak yürüttüğümüz

2019-1-TR01-KA101-069824
no’lu "PLAY MORE LEARN MORE" 
(DAHA ÇOK OYNA DAHA ÇOK ÖĞREN)

 isimli Erasmus projemiz  Avrupa Komisyonun’nca düzenlenen Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü'nü (EITA)  almaya hak kazanmıştır.
Okulumuz  Avrupa 'da bu ödülü almaya hak kazanan 32 ülkeden 93 kurum arasında, Türkiye'de ise bu ödülü alan 3 kurumdan biri olma başarısı göstermiştir.

Ana Sayfa: Hoş Geldiniz
IMG-20191004-WA0010%20(1)_edited.jpg

PROJEMIZ HAKKINDA

Okulumuz Sınıf Öğretmeni  ve Erasmus Projeleri koordinatörü İbrahim Yazgan tarafından 2019 yılı Erasmus+ Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği (KA101) Faaliyeti kapsamında Türkiye Ulusal Ajansına başvurduğumuz “Daha Çok Oyna Daha Çok Öğren” projemiz toplam 4637 başvuru  içerisinden 213 proje içerisinde yer almaya, İstanbul’da projesi kabul edilen okullar arasında 7 okuldan birisi olmaya hak kazanmıştır.


Yeni nesil öğrencilerin bilgisayarın, internetin hatta bilgisayar oyunlarının olmadığı bir dünyayı düşünemedikleri göz önünde bulundurulduğunda,öğrencilerimizin ihtiyaçlarını

karşılayabilmek için bilgisayarın, internetin ve hatta bilgisayar oyunlarının olduğu öğrenme

ortamlarının oluşturulmasını gerekmektedir. Eğitsel bilgisayar oyunlarının öğrenme

ortamında kullanılması önem arz etmektedir.Bu bağlamda “Daha Çok Oyna Daha Çok Öğren”projemiz eğitsel bilgisayar oyunları ile birlikte öğrencilerin motivasyonunu artırması ve onları derse karşı istekli hale getirmesi, okul fobisini yenmelerine

yardımcı olması ve bu oyunların eğitim öğretim ortamlarında etkili bir şekilde kullanılarak teknolojinin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerinden arındırılması hedeflenmektedir.


Günümüzde çağın eğitim gerekleri,eğitim ve öğretmene yüklenen yeni anlamlar,hızla gelişen

teknoloji,öğrencilerin farklılaşan ihtiyaçları,bireylerin eğitimi konusundaki yeni yaklaşımlar,öğretmenlere mesleki açıdan yeni sorumluluklar yüklemektedir.


Öğretmenlerimizin, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip eğitimde teknoloji tabanlı yöntem ve teknikleri kullanarak eğitim ortamını ilgi çekici hale getirmeleri konusundaki ihtiyaçlarını gidermelerini ve öğrencilerimize 21.yy becerilerini kazandırmalarını hedeflemektedir.Okulumuzun stratejik planında yer alan yeni yöntem ve teknikleri araştırarak kullanabilme becerileri ve yeterlilikleri konusundaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülkemiz dışında yürütülen oyun bazlı öğrenme yöntem ve teknikleri alanında uzman olan kurumlar ve nitelikli eğiticiler tarafından uygulamalı olarak yerinde ve birinci elden alınacaktır.


Erasmus+( KA101) Bireylerin Öğrenme Hareketliliği projemiz kapsamında Prag şehrinde alınacak olan kurs eğitimi 8 katılımcı ile gerçekleştirilecektir.Okul müdürümüz, 1 okul müdür yardımcımız ve 6 öğretmenimiz "Game- Based Learning and Gamification(G.B.L)"konulu eğitim semineri ITC International kurs merkezinde profesyonel eğitimciler tarafından uygulamalı olarak alınacaktır.

Ana Sayfa: Projem Hakkında
Ana Sayfa: Pro Gallery
bottom of page